Het koor van de Miniemen is op zoek naar goede amateurzangers.

Kunnen ons vervoegen:

  • Tenoren


    Kunt U vlot muziek lezen, hebt U zin om het werk van Bach te (her)ontdekken, wilt U maandelijks de ervaring beleven van mee te werken aan een concert met orkest, en hebt U één avond in de week vrij om te repeteren?

    Het koor van de Miniemen ontvangt U graag voor een auditie !

    Voor meer inlichtingen, contacteer Françoise Driesens
    E-mail:
  •